گردشگری کیش

سواحل صخره ای

سواحل صخره ای

جاذبه سواحل صخره ای غرب و جنوب کیش ,بازدیدکنندگان بیشماری را بخصوص عصر ها و در هنگام غروب خورشید به این سمت می کشاند .زمان خروش دریا ,ضربه های موج به این سواحل صخره ای و پرتاب آب به سوی ساحل صحنه های بدیعی به وجود می آورد که برای ناظران جالب و زیبا است.باقیمانده کشتی باری کولااف (یونانی) که در مرداد 1345 در جنوب غربی کیش به گل نشسته نیز در همین قسمت جزیره قرار دارد.

 {gallery}savahel-sakhre{/gallery}

اشتراک بستن
  • سواحل صخره ای
گردشگری کیش 802