گردشگری کیش

عمارت اعیانی

عمارت اعیانی

در این عمارت مقدار زیادی اشیا ء سفالی و تزئینات بدنه از جمله گچ بری و کاشی لعابدار بدست آمده که عموما مربوط به قرن هفتم و هشتم هجری می باشند .ورودی اصلی بنا در ضلع غربی قرار گرفته و با گذشتن از راهرو وارد حیاط مرکزی می شویم که احتمالا بدون پوشش سقف بوده ولی راهروی دور تادور آن سقف داشته که با قوس هایی به هم وصلل شده می شوند .اتاق ها در اطراف حیاط مرکزی قرار گرفته اند که شامل مطبخ ,سرویس بهداشتی ,انبار ها و اتاق پذیرایی می باشد.اهمیت ذخیره و استفاده از آب شیرین باعث ساخت سیستم کانال کشی و آب انبار اختصاصی در داخل بنا شده است .دورشته پلکان از حیاط مرکزی به طبقه دوم منتهی می شود و قسمت هایی از کف اتاق و بالکن مربوط به طبقه دوم موجود است.

{gallery}g-kish/emarat-ayani{/gallery}

اشتراک بستن
  • عمارت اعیانی
گردشگری کیش 1699